دانلود


 

  • با استفاده از این شناسگر هر گونه رفتار غیر عادی در جریان ترافیک قابل شناسایی است. به این ترتیب در یک مسیر مشخص مانند تونل، اتوبان، پل و ... چنانچه رفتاری غیر از رفتار عادی ترافیک مانند: حرکت در خلاف جهت، عبور عابر پیاده، افتادن اشیا روی سطح جاده و ... شناسایی و به مراکز کنترل هشدار لازم ارسال می شود.
  • با استفاده از این شناسگر اطلاعات ترافیک در جریان مسیر مورد نظر کاربر قابل برداشت خواهد بود. اطلاعاتی مانند: نوع وسیله نقلیه، سرعت متوسط، حجم و ...
  • از این نوع شناسگرها نیز برای برداشت اطلاعات ترافیکی، کنترل تقاطع، و تشخیص حادثه استفاده می شود. مزیت این نوع شناسگرها نسبت به شناسگرهای تصویری در دقت بیشتر، مسافت شناسایی طولانی تر و حساس نبودن به شرایط جوی است.
  • باریکترین و سبک ترین باسکول دینامیک (در حال حرکت) قابل حمل دنیا! با ضخامت حدود 1 سانت، عرض 8 سانت، طول حدود 1 متر و وزن حدود 2 کیلو، تحمل وزن 20 تن روی هر محور خودرو را دارد. به این ترتیب خودرو با سرعت کم چیزی حدود پنج کیلومتر، از روی باسکول عبور می کند و پس از رد شدن آخرین محور، وزن چرخ، محور و کل خودرو محاسبه می شود.
  • این باسکول کاربری دوگانه توزین استاتیک (در حال سکون) و دینامیک (در حال حرکت) دارد. به این معنی که بنا به نیاز، کاربر می تواند خودرو مورد نظر را یا به صورت استاتیک و یا به صورت دینامیک توزین کند.
  • باسکولی سبک و با ضخامتی حدود 17 میلیمتر برای توزین محور به محور در حالت سکون، به این ترتیب که خودرو محور به محور روی باسکول متوقف می شود و وزن محور بدست میاید و در نهایت وزن کل محاسبه می شود
  • باسکول محور کش استاتیک (در حال سکون) که تفاوت این باسکول با مدل WL 103 تنها در صفحه نمایشگر آن است. صفحه نمایشگر این باسکول عقربه ای است.
  • شرکت سوییسی Haenni یکی از معتبرترین شرکت های فعال در زمینه باسکول های قابل حمل است. مشخصه باسکول های این شرکت باریکی آنها است. این باسکول ها با ضخامت حدود 17 میلیمتر تحمل بار بیست تن روی هر محور را دارد. Haenni باسکول های توزین در حال سکون و در حال حرکت را تولید می کند.

دانلود فیلم

ثبت سرعت با شناسگر راداری در حین حرکت

کنترل تقاطع توسط شناسگرهای راداری