شناسگرهای ترافیکی


شرکت رهیاب جم تهران به عنوان نماینده انحصاری شرکت بلژیکی ترافیکن با نصب شناسگرهای تشخیص خودکار حادثه در تونل شماره پنج جاده چالوس (تونل امیرکبیر)، برای نخستین بار شناسگرهایی مبتنی بر تکنولوژی پردازش تصویر را به جامعه حمل و نقل کشور معرفی نمود. پس از آن تونل های وانا، شیرین سو، رسالت تهران و توحید تهران نیز به این شناسگرها تجهیز شدند. هم اکنون بیش از دویست شناسگر تصویری با کاربردهای متفاوت در نقاط مختلف جاده ها و شهرهای کشور نصب شده اند، برخی کاربردهای مهم این شناسگرها عبارتند از:

  • کنترل تقاطع
  • تردد شماری
  • تشخیص خودکار حادثه
  • ...

 مزیت شناسگرهای پردازش تصویری و راداری نسبت به شناسگرهای مرسوم دفنی در سهولت در نصب بدون نیاز به توقف و تغییر مسیر ترافیکی، عمر مفید بیشتر، سرعت در نصب و بهره برداری و ... است. در حال حاضر رهیاب جم تهران با شرکت های معتبری در خصوص ارائه شناسگرهای ترافیکی مبتنی بر تکنولوژی پردازش تصویر و همچنین تکنولوژی راداری همکاری می کند. برای اطلاعات بیشتر می توانید به صفحه دانلود مراجعه کنید.

  • شناسگر تصویری تردد شمار
  • شناسگر تصویری تشخیص حادثه
  • شناسگرهای راداریاین نوع شناسگرها در ایران معروف به شناسگرهای تردد شمار هستند اما عملا شناسگرهای جمع آوری اطلاعات ترافیکی هستند. در این نوع شناسگرها، برای سهولت کار، شناسگر و دوربین در یک پک کوچک ارائه شده است. این شناسگر می تواند خودروها را در کلاس های مختلفی طبقه بندی کند و اطلاعاتی از قبیل تعداد خودرو، حجم ترافیک، سرعت جریان ترافیک، نرخ اشغال و ... محاسبه و در قالب فرمت های مختلفی در اختیار کاربر قرار بدهد. تصویر مربوط به شناسگر نصب شده در عوارضی قدیم تهران کرج است
شناسگرهای تشخیص حادثه شناسگرهایی هستند که هرگونه رفتار خارج ار عرف رانندگی را شناسایی و به کاربر اعلام میکند. این شناسگرها می توانند حرکت در مسیر مخالف، افتادن اشیا روی جاده، دود، عابر پیاده، افت ناگهانی سرعت، توقف خودرو و .... را شناسایی بکنند. نخستین سری این شناسگرها در تونل شماره پنج جاده چالوس نصب شد. تصویر مربوط به برخورد وانت پیکان به دیواره تونل توحید تهران است. خوشبختانه راننده جان سالم به در برد
شناسگرهای راداری نیز مانند شناسگرهای پردازش تصویر بالای سطح جاده و روی عوارضی مانند پل و یا دکل و ... نصب می شوند. مزیت این نوع شناسگرها نسبت به شناسگرهای پردازش تصویر پوشش منطقه شناسایی وسیعتر، دقت بیشتر، عمر مفید بیشتر و ... . شناسگرهای راداری نیز کارایی های مختلفی مانند تردد شماری، کنترل تقاطع، تشخیص حادثه، ثبت سرعت در حین حرکت و ...دارند.