مشاوره

شرکت رهیاب جم با در اختیار داشتن کارشناسانی مجرب در زمینه های مهندسی ترافیک و مهندسی آی تی، توانایی ارائه مشاوره، طراحی و اجرا در زمینه های مختلف سیستم های کنترل هوشمند ترافیک را دارد، مانند:

  • سیستم های کنترل تطبیقی یا هوشمند چراغ های راهنمایی
  • سیستم های هماهنگ با کنترل مرکزی
  • سیستم مدیریت و کنترل تراکم بزرگراه ها
  • سیستم های کنترل ناوگان